GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Email: c1vinhhaua.phb@sobaclieu.edu.vn

Điện thoại: 02913.899.020

1. Mô hình hoạt động: Trường công lập.

2. Đội ngũ giáo viên: 39/30 nữ

Trong đó:

a. Cán bộ quản lý:

- Tổng số: 2/2 nữ.

- Trình độ:

+ Đại học: 2.

+ Cao đẳng: 0.

+ Trung cấp: 0

b. Giáo viên:

- Tổng số: 32/26 nữ.

- Trình độ:

+ Đại học: 22

+ Cao đẳng: 9

+ Trung cấp: 1

c. Nhân viên:

- Tổng số: 5/2 nữ.

- Trình độ:

+ Đại học: 2

+ Cao đẳng: 1

+ Trung cấp: 2

 

3Mục tiêu giáo dục: 

- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đạt điểm cao trong các kì kiểm tra định kỳ và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 chuất lượng cao của huyện.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy  ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Chú trọng dạy học các môn tự chọn tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận và sử dụng tiếng Anh theo văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ngành. Giúp các em học tốt môn tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.  

5. Phương thức hoạt động của trường: 

* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học theo mô hình dạy học mới VNEN. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cá thể hóa năng lực người học; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề.

- Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của pháp luật và tham gia các hoạt động của xã hội, cộng đồng. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục ở địa phương trong phạm vi được phân công.

- Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giải quyết phần nào khó khăn trong học tập.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

 * Hoạt động giáo dục:

- Kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Hậu A